חדשות

מפגשי חורף לתעשיינים בגליל המערבי

פורסם ב 8 אפריל, 2014

מפגשי חורף לתעשיינים בגליל המערבי

לאחרונה  קיים האיגוד סדרה של  ארבעה ימי השתלמות לאנשי תעשייה ורשויות.  מתוכם, שלושה ימים היו עיוניים וכללו הרצאות מקצועיות בתחומים שונים והרביעי-סיור מרתק. במפגשים השתתפו מעל חמישים תעשיינים מהגליל המערבי ומהצפון בכלל. הנושאים שהוצגו בימי העיון היו: בטחון ובטיחות בתעשייה מנקודות המבט של כיבוי אש, פיקוד העורף ויועץ בטיחות וכן התקיימה סדנא מעשירה בנושא איכות בניהול סביבתי. בנוסף, התעשיינים הרחיבו דעת בנושא ניהול סביבתי בתחומים שונים: בניה ירוקה, עיצוב בר קיימא של מוצר, וכן בתחום  התייעלות כלכלית. בתחום זה, מדד  "מעלה" מאפשר לחברות המובילות במשק לבחון ולדרג את ביצועיהן בתחום האחריות התאגידית ולהיכלל בדירוג מעלה ובמדד מעלה בבורסה לניירות ערך .  ביום הרביעי והאחרון התקיים סיור בעקבות מחזור המים, שהחל בביקור באתר מקורות בחנתון והסתיים במתקן טיהור שפכים כרמיאל ובהרצאה מעניינת אודות  השפעת קולחין ממוחזרים על החקלאות. יש לציין שימים אלו הוכרו על ידי משרד הכלכלה כימי כשירות לממוני בטיחות.

מנכ"ל האיגוד הילה בן דורי ציינה כי, "המשוב שקיבלנו מהמשתתפים היה טוב מאד כולל בקשות להרבות בהשתלמויות כגון זו. לא נותר לנו אלא להתחיל לתכנן את סדרת ימי ההשתלמות של 2015 ".

בוצע איסוף חומרים מסוכנים ממעבדות בבתי ספר

פורסם ב 6 אפריל, 2014

בוצע איסוף חומרים מסוכנים ממעבדות בבתי ספר

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי יזם פינוי חומרים מסוכנים ממעבדות בבתי ספר בשטח האיגוד. סמנכ"ל האיגוד לורנס עמר ציינה כי על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ישנם עשרים ותשעה חומרים מסוכנים אשר אסורים לשימוש במעבדות בבתי ספר זאת בנוסף לחומרים רבים נוספים אשר מותרים לשימוש אך תחת אזהרה שייתכן וקיימים בבתי ספר ללא צורך.
בעקבות כך יזם האיגוד פרויקט לסילוק החומרים המסוכנים. מנכ"ל האיגוד הילה בן דורי סיפרה כי האיגוד פנה לכל הרשויות בשטחו בכדי שהללו יבדקו האם קיימים במעבדות בבתי הספר חומרים מסוכנים האסורים לשימוש. אחד עשר בתי ספר משש רשויות נענו והודיע כי ישנם חומרים מסוג זה. חברת טביב, חברה מאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה לפינוי וטיפול בחומרים מסוכנים נבחרה על ידי האיגוד לסילוק החומרים מכל נקודת איסוף. לפינוי החומרים קדם מיון החומרים שבוצע על ידי כימאי מטעם חברת טביב. החומרים מיונו, חולקו לפי קבוצות סיכון ונארזו בהתאם לנהלים הנדרשים לצורך פינוי. עם סיום שלב זה פונו החומרים המסוכנים מבתי הספר לטיפול באתר מורשה- על פי הוראות החוק. בנוסף לחומרים המסוכנים פינה האיגוד מבתי ספר ומוסדות ציבור כשש מאות נורות פלורוסנט. נורות פלואורסנט עשויות בעיקר זכוכית ואלומיניום אך מכילות גם חומרים רעילים. הנורות הובלו למפעל מחזור בו מופרדים הזכוכית והאלומיניום ומתבצע טיפול בחומרים הרעילים. יו"ר האיגוד דוד מלכה," הטיפול בחומרים מסוכנים מונע ראשית כל אפשרות לנזק בריאותי לתושבים העלולים להיחשף לחומרים אלה. מעבר לכך ישנה גם תרומה רבה לאיכות הסביבה- היות והחומרים לא נפוצים באוויר, במים או בקרקע. אנו נוסיף לפעול בתחום זה למען איכות חיי התושבים ואיכות הסביבה ".

פעילויות חינוך סביבתי ברשויות איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי

פורסם ב 6 פברואר, 2014

פעילויות חינוך סביבתי ברשויות איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי פועל נמרצות בתחום החינוך הסביבתי. במסגרת זו האיגוד מסייע לרשויות המקומיות בשטחו בכתיבת תוכניות חינוכיות ובהשגת תקציבים לפעילויות בנושאי סביבה וקיימת. תקציבים אלו מגיעים מקולות קוראים שמקצה המשרד להגנת הסביבה. רכזת חינוך וקהילה באיגוד תמנע קולברג ציינה כי לאחרונה במסגרת הקולות הקוראים התקבלו תקציבים לתשע רשויות מקומיות בתחומי האיגוד. סך כל התקציבים עומדים על כ-600 אלף ₪. הרשויות הן: כרמיאל, מעלות, עכו, נהרייה, מ.א. מטה אשר, מ.א. מעלה יוסף, מ.מ ינוח-ג'ת, מ.מ שלומי, מ.מ מעיליא. התקציבים מיועדים למגוון פעילויות בבתי הספר ובקהילה, בהם: הסמכת בתי ספר ירוקים וירוקים מתמיד, פרויקטים להפחתת פסולת, צמצום תרבות הצריכה, התייעלות אנרגטית, וחיזוק קהילתיות כגורם מלכד ומניע תהליכים מקיימים. בנוסף לאלה מוביל האיגוד  במסגרת תקציבית זו פרויקט לאימוץ יערות וחורשות בקהילה על מנת לחזק תחושת קהילתיות ושייכות למקום ובכך לקדם  לקיחת אחריות על שמירת הניקיון בשטחים פתוחים בסביבה הקרובה. הפרויקט יתקיים בשלוש רשויות מקומיות והתושבים ותלמידי בתי הספר ייקחו בו חלק פעיל ומהותי. יו"ר האיגוד דוד מלכה:"האיגוד יוזם פעילויות בקהילה ותקציבים לרשויות המקומיות היות וחינוך הינו אמצעי משמעותי מאד בהשרשת נורמות וערכים של שמירה על איכות הסביבה בהווה ובדורות הבאים".

סיכום מפגשים בנושא תכנון וניהול שטחים פתוחים

פורסם ב 29 ינואר, 2014

סיכום מפגשים בנושא תכנון וניהול שטחים פתוחים

סיימנו ארבעה מפגשים מעניינים ומפרים בנושא תכנון וניהול שטחים פתוחים בגליל המערבי.

אנו, מצידנו, השתדלנו להתייחס לנושא ממספר זוויות:

ü      שטחים פתוחים כמשאב תרבותי, הנתון בין לחצי שימור לפיתוח – שימור נופי תרבות.

ü      שמענו על התפיסה הניהולית במספר רשויות באזור וברשויות משיקות לנו, דוגמת התמודדות עם הממשק הניהולי של מגוון גופים עובדים באזור אחד.

ü      הצצנו בחטף לעירוניות, דרך הדוגמאות של נהריה וכרמיאל והמרחב הכפרי-עירוני במגזר הערבי. ולבסוף ניתנה במה לשיתוף – לשמוע כיצד מתארגנים / חסמים / אפשרויות לאיגוד משאבים ולעיבוי כוחות.

ü      סיירנו ברכס תפן על מנת לשמוע גם על ההתייחסות לשיקום אחרי פרויקטים גדולים דוגמת הרכבת לכרמיאל, שיקום מחצבה וכן הצגת התנהלות סביבתית של מחנה צבאי לדוגמא.

הנקודות העיקריות שעלו מהמשובים שלכם בע"פ ובכתב והתייחסותנו אליהן:

ü         הנושא רלוונטי ואקטואלי. חשוב לפתוח לדיון ציבורי.

ü         חסר זמן לרב שיח ומפגשים בהפסקות (מינגלינג) בין המשתתפים. ניקח בחשבון ובעתיד נרווח על מנת לאפשר יותר זמן למפגשים.

ü         עלו הארות לגבי אופי המפגשים – יידוע או מקום לחיבור. יש להביא בחשבון שמגוון המטרות של המשתתפים רב (מהרחבת אופקים ועד פעילים סביבתיים ומובילי מאבקים). לנו חשוב גם לייצר מודעות ולהביא הנושא לשיח הציבורי וגם לייצר במה למפגש.

ü         כל המשתתפים ישמחו להמשיך ולהפגש. לפיכך אנו מארגנים שני מפגשים נוספים שיתקיימו במאי 2014 ויעסקו בנושא של שימור ופיתוח בדגש על עירוניות. מכאן ואילך, בכל חודש מאי נקיים סדרת מפגשים.

ü         עמדת האיגוד במאבקים ציבוריים, בתיווך ובחיבור בין הגורמים הפועלים, הרשויות והפעילים, תלויה בכל מקרה לגופו. אנו מציעים סיוע מקצועי ומידע כמידת יכולתנו. בנוסף נשמח לחבר ולהעביר כתובות ומידע וכמובן להיות בקשר עם זאת, כגוף ציבורי נותן שירותים לרשויות, יכולתנו לתמוך במהלכים מסוימים מוגבלת.

ü         ולבסוף – הרחבת מעגלים – שמחנו לראות פנים חדשות וגם מוכרות. עם זאת – אחת ממטרותינו הינה להגיע לקהל, גם פחות "שבוי". בחירת הנושא, מיקום, מספר המפגשים, העונה בשנה, דרך ההפצה – לכולם תפקיד ישיר במספר הנרשמים והמגיעים למפגשים. כאן – זקוקים לעזרתכם בדיוור ובדיבור. כי כמו שאמרנו, הגליל המערבי בליבנו וכולנו עושים למענו ולמעננו.

נשמח מאד להפגש במאי.

צוות האיגוד.

הסתיימו מפגשי ניהול ותכנון שטחים פתוחים

פורסם ב 27 ינואר, 2014

הסתיימו מפגשי ניהול ותכנון שטחים פתוחים

לאחרונה הסתיימו ארבעה מפגשים בנושא תכנון וניהול שטחים פתוחים בגליל המערבי. המפגשים תוכננו ובצעו ביוזמת האיגוד. במפגשים השתתפו תושבים רבים מכלל הרשויות המקומיות החברות באיגוד.  רכזת חינוך וקהילה  באיגוד תמנע קולברג פירטה  כי המפגשים עסקו במגוון נושאים חשובים הקשורים בניהול משאב זה: שטחים פתוחים כמשאב תרבותי רגיש הנתון בין לחצי שימור לפיתוח, התפיסה הניהולית ברשויות באזור והתמודדות עם ממשק ניהולי של מגוון גופים באזור אחד, שטחים פתוחים בערים והתמודדות עם פיתוח בכפרים, מאבקים ציבוריים והתארגנויות תושבים וניהול שטחים פתוחים בבסיס צבאי לדוגמא. כמו כן נערך סיור בנושא שיקום נוף בתוואי הרכבת לכרמיאל וכן במחצבות.  בין המרצים: אנשי המשרד להגנת הסביבה, מתכננים, נציגים וראשי רשויות, סוקרי נוף, פעילים סביבתיים. מנכ"ל האיגוד הילה בן דורי אמרה: "המטרה העיקרית של המפגשים הינה להנגיש מידע ולהעלות לסדר היום ולשיח הציבורי נושא רגיש ולהפגיש גישות תכנוניות, מקבלי החלטות ופעילים לשיח משותף ". יו"ר האיגוד דוד מלכה: "בחודש מאי יתקיימו לקהל הרחב מפגשי המשך בנושא שימור ופיתוח, כמשלימים זה לזה והפעם  בדגש עירוני. אנו מזמינים את התושבים להשתתף גם במפגשים הבאים".

האיגוד יבצע מדידות קרינה בכל בתי הספר באזור

פורסם ב 2 ינואר, 2014

האיגוד יבצע מדידות קרינה בכל בתי הספר באזור

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי יחל בתקופה הקרובה בביצוע מדידות קרינה בבתי הספר ב-16 הרשויות המקומית החברות באיגוד. עד כה ביצע האיגוד מדידות קרינה במוסדות חינוך ואתרים על פי הזמנה של הרשויות המקומיות, אך בתקופה הקרובה יחל מבצע מקיף בכל בתי הספר. מהנדס האיגוד ומודד קרינה מוסמך אבירם גוטליב ציין כי הבדיקות נועדו לוודא כי לא קיימת חשיפה חריגה  לשדה מגנטי הנובע מרשת החשמל, סלולר ו wifi וכי במקרים בהם תמצא קרינה יינקטו אמצעים להפחתת החשיפה מתחת לתנאי הסף והמלצות המשרד להגנת הסביבה. גוטליב:" נכון להיום, אין תקנות מכח חוק הקרינה הבלתי מייננת הקובעות סף לעוצמת השדה המגנטי אלא המלצות בלבד לפיה קיים סף של 2000 מיליגאוס לחשיפה אקוטית רגעית. כן קיימת המלצה לתכנון של מתקני חשמל לפי סף לחשיפה ממושכת של 2מיליגאוס ממוצעת על פני שנה", המבצע המקיף יחל בתקופה הקרובה וזאת לאחר קבלת כל האישורים הרלבנטיים מהרשויות המקומיות. יו"ר האיגוד דוד מלכה:" אנו מבצעים פעילות מונעת בתחום הקרינה כחלק מהשירותים שאנו מספקים לרשויות המקומיות בתחומים הנוגעים לאיכות הסביבה. המטרה שלנו היא לשמור על איכות הסביבה ועל איכות חיים מיטבית של התושבים".

 

ניתוח מפלס פליטות -נתוני המשרד להגנת הסביבה

פורסם ב 12 דצמבר, 2013

השבוע פרסם המשרד להגנת הסביבה את  מרשם הפליטות לסביבה. (מפל"ס). מניתוח הנתונים שערך מהנדס האיגוד ורכז התעשייה אבירם גוטליב עולה כי שיעור הפליטות בגליל המערבי נמוך באופן יחסי משיעור הפליטות הממוצע בישראל.  גוטליב פירט כי על פי החוק על בעלי מפעלים, חברות ממשלתיות,וגורמים נוספים כגון מתקני טיפול בשפכים,מתקנים תעשייתים, מתקנים כימיים, מתקנים לגידול בע"ח ועוד ,לדווח מדי שנה על מזהמים שנפלטים לאוויר, למים לקרקע או לים .

המפל"ס מציג כמות חומרים הנפלטת מעסק בעל השלכות סביבתיות לשנה ואין משמעותו שהעסק חורג מתקנים סביבתים מותרים. המפל"ס אינו משמש כלי לאכיפה סביבתית אלא ליידוע הציבור וקבלת החלטות הנוגעות למרחב בו אנו חיים.

ברחבי העולם נפוצים מרשמי פליטות והעברות וזאת בהתבסס על  פרוטוקול קייב שנחתם במאי 2003.עניינו של פרוטוקול קייב בנגישות למידע, ושיתוף הציבור בקבלת החלטות ובנגישות לצדק סביבתי. בראשית שנת 2013 אשררה מדינת ישראל את הפרוטוקול. בדיווח לשנת 2012 שפורסם השבוע בישראל התקבל מידע מ-420 מפעלים, אתרי פסולת, מט"שים ואתרי חקלאות, מתוכם 39 באזור הגליל המערבי. מניתוח התוצאות  עולה כי כמות הפליטות של המפעלים באזור קטנה יחסית למפעלים או תחנות כח באזורים אחרים בארץ.  יו"ר האיגוד דוד מלכה ציין,"הנתונים שפרסם המשרד להגנת הסביבה  על הגורמים באזור מבוססים בין השאר על ממצאים ותוצאות בדיקות שנמסרו על ידי האיגוד," אנו נוסיף לערוך בדיקות, לאכוף ולדווח בכדי לשפר את איכות הסביבה", סיכם מלכה.