חדשות

בוצע איסוף חומרים מסוכנים ממעבדות בבתי ספר

פורסם ב 16 יולי, 2014

בוצע איסוף חומרים מסוכנים ממעבדות בבתי ספר

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי יזם פינוי חומרים מסוכנים ממעבדות בבתי ספר בשטח האיגוד. סמנכ"ל האיגוד לורנס עמר ציינה כי על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ישנם עשרים ותשעה חומרים מסוכנים אשר אסורים לשימוש במעבדות בבתי ספר זאת בנוסף לחומרים רבים נוספים אשר מותרים לשימוש אך תחת אזהרה שייתכן וקיימים בבתי ספר ללא צורך.
בעקבות כך יזם האיגוד פרויקט לסילוק החומרים המסוכנים. מנכ"ל האיגוד הילה בן דורי סיפרה כי האיגוד פנה לכל הרשויות בשטחו בכדי שהללו יבדקו האם קיימים במעבדות בבתי הספר חומרים מסוכנים האסורים לשימוש. אחד עשר בתי ספר משש רשויות נענו והודיע כי ישנם חומרים מסוג זה. חברת טביב, חברה מאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה לפינוי וטיפול בחומרים מסוכנים נבחרה על ידי האיגוד לסילוק החומרים מכל נקודת איסוף. לפינוי החומרים קדם מיון החומרים שבוצע על ידי כימאי מטעם חברת טביב. החומרים מיונו, חולקו לפי קבוצות סיכון ונארזו בהתאם לנהלים הנדרשים לצורך פינוי. עם סיום שלב זה פונו החומרים המסוכנים מבתי הספר לטיפול באתר מורשה- על פי הוראות החוק. בנוסף לחומרים המסוכנים פינה האיגוד מבתי ספר ומוסדות ציבור כשש מאות נורות פלורוסנט. נורות פלואורסנט עשויות בעיקר זכוכית ואלומיניום אך מכילות גם חומרים רעילים. הנורות הובלו למפעל מחזור בו מופרדים הזכוכית והאלומיניום ומתבצע טיפול בחומרים הרעילים. יו"ר האיגוד דוד מלכה," הטיפול בחומרים מסוכנים מונע ראשית כל אפשרות לנזק בריאותי לתושבים העלולים להיחשף לחומרים אלה. מעבר לכך ישנה גם תרומה רבה לאיכות הסביבה- היות והחומרים לא נפוצים באוויר, במים או בקרקע. אנו נוסיף לפעול בתחום זה למען איכות חיי התושבים ואיכות הסביבה ".

האיגוד פיקח על יישום תוכנית מקיפה להפחתת רעשים במפעל רהיטי רגבה

פורסם ב 7 יולי, 2014

האיגוד פיקח על יישום תוכנית מקיפה להפחתת רעשים  במפעל רהיטי רגבה

פעילות איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי הובילה להפחתה נכרת של רעשים ממפעל רהיטי רגבה. בראשית שנת 2013 התלוננו בני משפחה המתגוררת בקיבוץ על רעשים עזים הבוקעים מהמפעל בשעות הלילה ומפרים את שגרת חייהם. בעקבות כך ביצע מהנדס האיגוד והממונה על תחום רעש אבירם גוטליב  מדידות  רעש. מהממצאים עלה כי קיימת חריגה מהתקנות המגדירות רעש בלתי סביר הנובעות מפעילות מערכת יניקת אויר במפעל. בעקבות כך הוחלט כי הנהלת  המפעל תשכור יועץ אקוסטי על מנת לקבל המלצות לצמצום הרעש.

יועץ האקוסטיקה המליץ לסגור ולאטום את מערכת היניקה. הנהלת המפעל גילתה שיתוף פעולה וביצעה זאת. מיד לאחר מכן ערך גוטליב מדידות נוספות אשר העלו כי  הרעש אמנם פחת בארבעה דציבלים אך עדיין קיימת חריגה מהתקנות. מכאן הועברה למפעל הנחייה בהתייעצות עם יועץ אקוסטיקה לביצוע מספר פעולות, בהם: סגירת פתחים במנוע מערכת היניקה, התקנת משתיקי קול, יציקת חומר אקוסטי על המבנה והתקנת לוחות להקטנת  עוצמות הרעש. הנהלת המפעל יישמה את הפעולות בפרק זמן קצר. מבדיקה שנערכה לאחרונה עולה כי לראשונה מזה זמן רב עוצמת הרעש אינה חורגת מהתקנות. בנוסף  התחייבה הנהלת המפעל להעתיק את מיקום מערכת היניקה לצידו הדרומי של המפעל- המרוחק מבתים.  יו"ר האיגוד דוד מלכה: " אנו שמחים שיכולנו לסייע בהפחתת הרעש והשבת השגרה לחיי התושבים. בכוונתנו להוסיף לפקח ולעקוב על מנת לוודא שמערכת היניקה תועתק ממקומה".

רמדאן כרים

פורסם ב 3 יולי, 2014

רמדאן כרים

 

 

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי מאחל לחברנו ברשויות: חג רמדאן  כרים 

בריכת מלון חוף התמרים נסגרה לרחצה בשל אירוע חומרים מסוכנים

פורסם ב 1 יולי, 2014

ב-24/06/14  התרחש אירוע חומרים מסוכנים במלון חוף התמרים בעכו. במהלך האירוע דלפו חומרים מסוכנים לבריכת מי השחייה במלון. כתוצאה מכך פונו לבית החולים מספר  נפגעים אשר שאפו אדים. על פי עדויות אנשי המלון האירוע החל בשעות אחר הצהריים, אז ארעה תקלה חשמלית במערכות הבקרה של הבריכה. אחד מהעובדים במקום ניסה לתקן את התקלה וכפועל יוצא מכך נגרמה הזרמה לא מבוקרת של חומרי חיטוי מסוכנים לבריכה. מיד עם הרגשת הריח החריף בבריכה ותלונות מתרחצים, פעלו המציל ומפעיל  הבריכה לפינוי המתרחצים,והזעיקו את כוחות החירום וההצלה. נציגי החברה המתפעלת עודכנו וטיפלו בתקלה בתוך פרק זמן קצר. כונן האיגוד איתמר יפה הוזעק לשטח וביצע באופן מידי  ניטור כלור באוויר בו נמצאו  ריכוזים אפסיים. מבדיקה מקיפה שערך יפה בשטח עלו מספר ליקויים תפעוליים. כונן האיגוד תיאר בפני נציגי המלון את הכשלים השונים. בעקבות כך הובהר להנהלת המלון  על ידי נציגי האיגוד, העירייה, המשטרה ומשרד הבריאות כי לא תותר הפעלת הבריכה מחדש בטרם תתוקן התקלה ויוגש תחקיר לאישור ממונה חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה. כבר ביום שלמחרת האירוע הוגש ע"י המלון תחקיר מפורט ודו"ח אישור תקינות מערכות וממונה חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה אישר שימוש מחודש ברעלים. יו"ר האיגוד דוד מלכה: " מדובר באירוע ממנו יש להפיק לקחים. ימות הקיץ מועדים לפורענות בכל הנוגע לבטיחות ולתברואה בבריכות  שחייה ועל כן על מפעילי הבריכות להקפיד על שמירה על נהלים וערנות מתמדת".

הכנס השנתי של המועצה הישראלית לבניה ירוקה

פורסם ב 24 יוני, 2014

הכנס השנתי של המועצה הישראלית לבניה ירוקה יתקיים ב- 9.9.2014 בתל אביב. מצורף קישור ובו פירוט של ההרצאות, הסיורים ואופן ההרשמה

http://www.kenes-ilgbc.org/

 

סיכום פעילות האיגוד לשנת 2013

פורסם ב 20 יוני, 2014

לפניכם  סיכום פעילויות איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי לשנת 2013 .

הדו"ח משקף את העשייה הרבה והמשמעותית בתחום איכות הסביבה של עובדי האיגוד.

סיכום פעילות  האיגוד לשנת 2013

עריכת הדו"חות : איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

מקור קרינה לא צפוי : שנאי האקווריום

פורסם ב 10 יוני, 2014

מקור קרינה לא צפוי : שנאי האקווריום

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי איתר קרינה גבוהה מהמלצות המשרד להגנת הסביבה  בשלוש מוסדות חינוך בהם היו אקווריומים. הדבר התגלה במהלך פרויקט מדידות קרינה בלתי מייננת מרשת חשמל במוסדות חינוך שמצבע האיגוד בכל הרשויות החברות בו. מהנדס האיגוד אבירם גוטליב: " אחד המקורות הלא צפויים בו התגלו חריגות הוא שנאי האקווריום. בכל בתי הספר וגני ילדים בהם היה אקווריום בעל שנאי נמצאו חריגות" . החריגות נמדדו במרחק קרוב לשנאי האקווריום ועוצמת הקרינה ירדה בצורה משמעותית ככל  שהמדידה בוצעה רחוק  מהשנאי. סמנכ"ל האיגוד לורנס עמר: " בכל מוסדות החינוך שבגליל המערבי בהם נמדדו חריגות משנאי של אקווריום הוצא האקווריום ממקום בו שוהים הילדים זמן ממושך  והוצב באזורי מעבר או אזורים בהם לא שוהים  ילדים".  באיגוד ממליצים להורים לנקוט זהירות מקדימה ולהרחיק שנאי של אקווריום ממיטת הילדים גם בבית המגורים.

בוצע ניטור אוויר בתפן

פורסם ב 26 מאי, 2014

בוצע ניטור אוויר בתפן

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי מיישם מידי שנה תוכנית לפיקוח על המפעלים במועצה התעשייתית תפן וזאת בכדי לוודא שלא קיימת חריגה מהתקנות ונשמרת איכות הסביבה באזור. התוכנית מבוצעת בשיתוף פעולה עם המועצה התעשייתית  תפן וכוללת את כל ההיבטים הנוגעים לאיכות הסביבה. מהנדס האיגוד אבירם גוטליב פירט כי בשנת 2014 מבצע  האיגוד לראשונה  בדיקות ניטור אחת לרבעון במקום אחת לשנה וזאת בכדי להשיג וודאות גבוהה בנוגע לאיכות האוויר באזור התעשייה ובישובים הסמוכים לו. לאחרונה פורסם דו"ח ביצוע של הרבעון הראשון. הבדיקות ברבעון זה  בוצעו במספר אתרים: ארבעה מהם  באזור התעשייה תפן ובהם בית הספר היסודי בתפן וכן מדידת בישובים סמוכים: ינוח–ג'ת, כסרא-סמיע, וכפר ורדים.  .המדידה בוצעה כניטור פתע ללא תיאום. התוצאות שהתקבלו תקינות ועומדות בתקנות חוק אוויר נקי.  יו"ר האיגוד דוד מלכה: "האיגוד מבצע בדיקות בתחום איכות הסביבה בכל שטח האיגוד על מנת להבטיח שמירה על איכות הסביבה ובמקרה של חריגות אף  להמליץ על נקיטת פעולות למניעת מפגעים".

הסתיימו עבודות לפינוי קרקע מזוהמת מסולר בסמוך לקיבוץ יסעור

פורסם ב 26 מאי, 2014

הסתיימו עבודות לפינוי קרקע מזוהמת מסולר  בסמוך לקיבוץ יסעור

הזיהום אירע לאחר שבראשית חודש מרץ התהפכה מיכלית סולר של חברת דור אלון בכביש 70 בסמוך לצומת הכניסה לקיבוץ יסעור. המיכלית הכילה 10,000 ליטר סולר שנשפכו וזרמו לאורך  עשרות מטרים בתעלת הכביש החשופה. הכביש נסגר ולמקום הוזעקו כוחות חירום שונים וביניהם כונן חומרים מסוכנים של איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי, איתמר יפה. כונן האיגוד הגיע כעבור זמן קצר לזירה, ע"מ לייעץ לכיבוי אש ולמשטרה כיצד לפעול למיזעור המפגעים הסביבתיים, לתעד, להנחות ולפקח על השיקום הנדרש. לאחר פינוי המיכלית ההפוכה וניקוי האספלט  נדרשו מחברת דור אלון פעילויות נוספות לפינוי הקרקע שהזדהמה  מהסולר. בעקבות כך ביצעה חברת דור אלון סקר קרקע באמצעות חברת ENVIROTECH, ע"מ למפות את התפשטות הזיהום. הסקר כלל קידוח 18 נקודות בקרקע לעומקים משתנים. לאחר קבלת תוצאות האנליזה ממעבדת "בקטוכם", הוגשה לאישור המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי תוכנית לפינוי וטיפול בקרקע.

לאחרונה בוצעה עבודת פינוי הקרקע המזוהמת.  במהלך העבודות פונו כ-320 קוב של אדמה מזוהמת לשריפה באתר ייעודי לכך. יו"ר האיגוד דוד מלכה," הפעולה המהירה של הכוחות בשטח ושיתוף הפעולה עם האיגוד בתקופה שלאחר האירוע הובילו לניקוי הקרקע  ולמניעת מפגע סביבתי  אשר היה פוגע באיכות חייהם של התושבים".

האיגוד מייעץ ומפקח בפרויקט להפחתת מזהמים בתחנת הדלק סונול מפגש נעמן

פורסם ב 21 מאי, 2014

האיגוד מייעץ ומפקח בפרויקט להפחתת   מזהמים בתחנת הדלק סונול מפגש נעמן

חברת סונול מבצעת פרויקט נרחב  להסדרת מזהמים ולמניעת זיהום במי תהום בתחנת הדלק סונול מפגש  נעמן- בייעוץ, ליווי ופיקוח של איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי. תחנת דלק סונול מפגש נעמן  ממוקמת על דרך עכו-חיפה, מערבית לכפר מסריק . התחנה קיימת מאז שנות ה-60.  לפני כשנתיים העוברה התחנה  לידי חברת סונול.  לאור הקרבה למי התהום ולאור גילה של התחנה ביצעה חברת סונול  בדיקות קרקע על מנת לוודא כי הקרקע ומי התהום אינם מזוהמים בדלקים. בעקבות תוצאות הבדיקות ערכה סונול פעילות להפחתת ומניעת מזהמים בתחנה, על פי תוכנית שגובשה בשיתוף מפקח על תחום תחנות דלק באיגוד גיא סילפן: במהלך שנת 2012 ו-2013 הותקנו קידוחים בתחנה המאפשרים  לאתר  מזהמים בקרקע, הוחלפה כלל צנרת ההולכה לצנרת בעלת דופן כפולה, הותקנו שוחות אטומות מתחת למנפקות הדלקים,  משטחי הבטון תוקנו ושוחות נאטמו, הותקנה מערכת מישוב אדים  היונקת את אדי הדלק בזמן תדלוק הרכב בחזרה למערכת וכן בוצעו בדיקות אטימות שהצביעו על תקינות תשתיות הדלקים התת קרקעיים. בנוסף לכך ,בחודש אוגוסט 2012 בוצע סקר לבחינת כמות הגז בקרקע. מהתוצאות עלה כי ישנם  רמות גבוהות של גזים בתת הקרקע בחוות המיכלים, אזור פריקת הדלקים, ובאזור איי התדלוק הצפוני והמזרחי. לאור הממצאים בוצע גם  סקר קרקע באזורים הללו. במהלך סקר הקרקע נלקחו דגימות ב-32 קידוחים עד לעומק של 3.2 מ' ב-40 דגימות נמדדו חריגות בכלל פחמימני דלקים. ב-28 דגימות נמדדו חריגות במרכיבי דלקים נדיפים וב-8 דגימות נמדדו חריגות במרכיבי דלקים חצי נדיפים-PAH. ממצאים אלה מעידים על זיהום הקרקע וחשש לזיהום מי תהום באזור תחנת הדלק. בעקבות כך התקינה חברת סונול   4 בארות בעומק של 8 מ' לבחינת המצאות שכבת דלק צפה על מי התהום ותחימתה.כאשר  לאחר הטיפול במי התהום תטופל הקרקע המזוהמת שבתחנת הדלק ויבוצע שיקום מלא של האתר. מנכ"ל האיגוד הילה בן דורי," חברת סונול עורכת פעילות רחבת היקף להסדרת המזהמים. מדובר בדוגמא לשיתוף פעולה בין חברה מסחרית לאיגוד ולמשרד להגנת הסביבה אשר יוביל בסופו להסדרת המזהמים  ולשמירה על איכות הסביבה".